ElJoy Centrum Języków Obcych | Sprawdzian szóstoklasisty
PromocjaPromocjaPromocja

Sprawdzian szóstoklasisty

Od roku 2015 sprawdzian będzie składać się z dwóch części. Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, natomiast część 2. – zadania z języka obcego nowożytnego.. Szóstoklasista może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego nie ma możliwości nie zdać sprawdzianu. Obie części przeprowadzane są jednego dnia. Część 1. trwa 80 minut, a część 2. – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu.

Zadania z języka obcego

Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą (zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiednie spośród podanych). Zestaw zawiera od 35 do 45 zadań. Do zestawu zadań dołączona jest karta, na której uczeń nanosi odpowiedzi. 

Zadania z języka obcego bądź sprawdzać następujące kluczowe umiejętności:

Oferowany przez nas kurs szóstoklasisty obejmuje przygotowanie do części z języka obcego (angielski)

Jak każdy z oferowanych przez nas kursów, kurs maturalny, gimnazjalny i szóstoklasisty może odbyć się w formie one-to-one (zajęcia indywidualne) oraz w grupach. W przypadku zajęć grupowych rekomendujemy utworzenie grup dwu- lub trzyosobowych (najlepiej w gronie przyjaciół) – wtedy nauka będzie najbardziej efektywna.