ElJoy Centrum Języków Obcych | Kursy maturalne
PromocjaPromocjaPromocja

Kursy maturalne

Kurs obejmuje przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na obu poziomach (podstawowy i rozszerzony). Obejmuje on zarówno część pisemną jak i ustną. Każdy z oferowanych kursów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb ucznia (w przypadku nauczania indywidualnego).