ElJoy Centrum Języków Obcych | Aktualności
PromocjaPromocjaPromocja

Aktualności

Kursy maturalne

Kurs obejmuje przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na obu poziomach (podstawowy i rozszerzony). Obejmuje on zarówno część pisemną jak i ustną. Każdy z oferowanych kursów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb ucznia (w przypadku nauczania indywidualnego).

15.01.2014

Kursy gimnazjalne

Kurs obejmuje przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na obu poziomach (podstawowy i rozszerzony). Każdy z oferowanych kursów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb ucznia (w przypadku nauczania indywidualnego).

15.01.2014

Sprawdzian szóstoklasisty

Od roku 2015 sprawdzian będzie składać się z dwóch części. Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, natomiast część 2. – zadania z języka obcego nowożytnego.. Szóstoklasista może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

15.01.2014